ประวัติวัดพระธาตุจอมแว่

 

 

 

 

 

ประวัติวัดพระธาตุจอมแว่

                      ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว (จังหวัดพะเยา) ในราว จ.ศ. ๖๕๖ (พ.ศ. ๑๘๓๗) โดยที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นดอยซางคำ (ชื่อเดิมของดอยจอมแว่) เพื่อตรวจดูอาณาเขตบ้านเมืองของพระองค์ว่ามีไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นจึงเสด็จไปยังดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ตอนเหนือของลำน้ำแม่คาวด้วน และเสด็จเลียบต้นดอยด้วน (ดอยงาม) แล้วเสด็จไปยังเมืองภูกามยาว  (จังหวัดพะเยา)  เมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองภูกามยาว (จังหวัดพะเยา) ใด้ประมาณ ๔ เดือน พระองค์จึงมีรับสั่งให้ขันฑเสนามาตย์ นำผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาวางศิลาจารึกเพื่อทำการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นที่ดอยซางคำ(พระธาตุจอมแว่)เพื่อไห้ไพร่ฟ้าประชาชนได้สักการะบูชาและไห้เป็นเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจและยังมีรับสั่งไห้เขียนศิลาจารึกเอาใว้ที่พระธาตุเจดีย์ โดยค้านในพระธาตุเจดีย์ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และแก้วแหวนเงินทองเอาใหเงินใหทองไว้เป็นจำนวนมากและใช้ระยะเวลาในการสร้างพระธาตุเจดีย์จนเสร็จสมบูรณ์ใน๘เดือนตรงกับวันขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๘ เหนือ พอสร้างเสร็ดสมบูณณ์แล้ว จึงได้มีพิธีการเฉลิมฉลองสมโภชพระธาตุเจดีย์ระยะเป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืนและต่อมาบ้านเมืองตกอยู่ ในสภาว่ะศึกส่งครามถูกพม่ารุกลานบ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่สงบสุขประชาชนจึงได้อพยพไปอยู่ที่อื่น ทำให้พระธาตุจอมแว่ขาดการดูแลรักษาจนเกิดการชำรุดชุดโทรมปรักหักพังจากภัยธรรมชาติ จนมาถึงในปี จ.ศ. ๑๑๙๙ (พ.ศ. ๒๓๘0 ) พระยาหาญเจ้าเมืองพานคนแรกได้รวมมือกับประชาชนจึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จากซากเดิมของพระธาตุเจดีย์และรักษาสภาพเดิมของพระธาตุเจดีย์เอาไว้และต่อมาในสมัยพญาไชยชนะสงคราม เจ้าเมืองพานคนที่ ๓ ได้ร่วมมือกับประชาชน ๓ หมู่บ้านไกล้เครียงได้ร่วมมือกันบูรณาพระธาตุเจดีย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ใหญ่กว่าเดิม แล้วบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้ในพระธาตุเจดีย์และในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จขึ้นครองรราชครบ ๕0 พรรษาทางวัดจึงใด้สร้างพระเกศามังคลานุสรณ์เพื่อนเป็นที่สักการะบูชาโดยมีความสุง ๖0 ฟุต   บนยอดดอยและะเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ ในวันขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๘ เหนือ ของทุกปี

 

การเดินทาง
                   จากอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย ถนน หลวงหมายเลข ๑๑๘ ย้อนกลับไปที่ทางแยกเชียงราย – แม่สรวยตรงไปทางพะเยาผ่านวัดร่องขุ่นและผ่านอำเภอแม่ลาวเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ถนน เชียงราย – พะเยา มุ่งสู่อำเภอพานข้ามสะพานข้ามแม่น้ำลาว ผ่านบ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว เข้าเขตอำเภอพาน เลี้ยวขวาเข้าถนนสายในตรงแยกวัดไชยมงคล เข้าไปประมาณ ๓oo เมตรจะพบทางเข้าพระธาตุจอมแว่ฝั่งขวามือ รวมรายการทั้งสิ้นประมาณ ๔๙ กิโลเมตร

ในทางความเชื้อ
พระธาตุดอยจอมแว่
– ความหมายนัยยะที่ ๑ แว่เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายร้ายทั้งปวง

– ความหมายนัยยะที่ ๒ แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจาพูดคคุยไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิเข้าหาผู้หลักผู้ไหญ่จะเกิดความรักความเอนดู

คำบูชาพระธาตุจอมแว่
    อะหัง วันทามิ มหาชินะ เกศา ธาตุโย
    พุทธรูปัง โคตมัง อะหัง วันทามิ
 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: